Có nên thành lập công ty

Có nên thành lập công ty

Có nên thành lập công ty khi bạn đã có ý tưởng kinh doanh là câu hỏi đặt ra với các bạn trẻ hiện nay!

Khi bạn đã xác định được mục tiêu kinh doanh mà mĩnh sẽ theo đuổi, tốt nhất bạn nên thành lập một công ty để đễ dàng quản lý các công việc và phát triển kinh doanh thuận lợi hơi. Vì công ty có một hệ thống quản lý chặt chẽ các công việc theo mô hình nhất định, các tài liệu ghi chép hoạt động của công ty sẽ được lưu giữ có tính khoa học, khi cần tìm kiếm các thông tin thì người chủ có thể kiểm tra chúng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

 

 


Loại hình công ty nào phù hợp với ý tưởng kinh doanh của bạn?

Có nhiều loại hình công ty, doanh nghiệp phổ biến hiện nay như công ty tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, công dy hợp danh,…. Các doanh nghiệp đều có những đặc điểm chung nhất định là bộ máy quản lý khoa học, cách làm việc minh bạch, chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty cũng như có nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước. Những đặc điểm sau đây của các loại hình doanh nghiệp sẽ giúp cho bạn so sánh được điểm mạnh, điểm yếu của chúng để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với ngành nghề kinh doanh của mình.

 

 Quang Minh


Cân nhắc có nên thành lập công ty TNHH với những đặc điểm thuận lợi và khó khăn sau đây:

-Có khả năng sở hữu nhiều nguồn vốn đóng góp do số lượng thành viên nhiều.

-Quản lý được bao quát do có nhiều người tham gia điều hành công việc , các thành viên có các mặt mạnh riêng có thể bổ sung cho nhau, đa phần là người quen biết nên dễ hơn trong mọi quyết định.

-Đặc biệt chỉ có trách nhiệm pháp lý hữu hạn đối với hoạt động sản xuất và tài sản của công ty.

 

 


-Vì có nhiều thành viên sở hữu chung nên các công việc trong công ty phải được họp bàn, đôi khi gây khó khăn khi các bên bất đồng quan điểm. Cho nên mối quan hệ thân thiết chính là yếu tổ chủ chốt để công ty hoạt động ổn định. Nếu có thành viên có suy nghĩ hướng đi không phù hợp thì công ty khó có thể tồn tại, kinh doanh sẽ gặp khó khăn.

-Các thành viên chỉ được chia lợi nhuận sau khi thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan. Các bí mật kinh doanh khó được giữ vững vì các thành viên chỉ hợp tác trong một thời gian nhất định.

-Thành viên có quyền rút vốn khỏi công ty nếu thấy không còn phù hợp, nhưng phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại.

 

 

 


Có nên thành lập công ty cổ phần với những ưu điểm và nhược điểm sau?

- Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

- Khả năng hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề khác nhau thì loại hình doanh nghiệp này đều được phép kinh doanh và hoạt động có hiệu quả.

- Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn đầu tư vào công ty.

 

 


- Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm thuận lợi nhất của công ty cổ phần.

- Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần .

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, loại hình công ty cổ phần cũng có những hạn chế nhất định như:

- Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, khi có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích thì công ty sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối trong nội bộ, ảnh hưởng không tốt tới quá trình kinh doanh.

- Việc thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

 

 

 


Có nên thành lập công ty liên doanh trong xu thế hợp tác kinh tế thế giới như hiện nay?

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài; hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Viêt Nam; hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

- Về mặt hình thức: Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

- Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp liên doanh là có sự phối hợp cùng góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Việt nam. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ quyết định tới mức độ tham gia quản lý doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận được hưởng cũng như rủi ro mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu.

 

 

 


- Đem lại nhiều lợi thế cho cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư việt nam. Các nhà đầu tư việt nam được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp, có điều kiện tiếp cận với công nghệ hiện đại, phong cách và trình độ quản lý kinh tế tiên tiến.

- Nhược điểm: Hình thức doanh nghiệp liên doanh cũng có sự bất lợi vì bất đồng ngôn ngữ, về truyền thống, phong tục, tập quán, phong cách kinh doanh khác nhau, do vậy có thể phát sinh những mâu thuẫn .


 

Một vài ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay sẽ giúp bạn cân nhắc có nên thành lập công ty, và thành lập theo loại hình nào nhé! Hãy tham khảo nội dung Quang Minh sau để thành lập công ty cần những gì là quan trọng và bắt buộc.