Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần 2019 mới nhất

Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần 2019 mới nhất
Doanh nghiệp thành lập, hoạt động và giải thể trong nền kinh tế Việt Nam luôn cần tuân những quy định nghiêm ngặt từ nhà nước. Hoạt động không hiệu quả hoặc do nhiều nguyên nhân khác nhau, công ty bắt buộc giải thể. Hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp 2019 yêu cầu những gì? Với Quang Minh mô hình công ty cổ phần, giải thể có gì khó khăn hay không? Những nhận định thông tin dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp nắm rõ nội dung quy định về giải thể công ty cổ phần. 

Mục lục
1.Quy định và điều kiện giải thể công ty cổ phần
1.1.Giải thể công ty cổ phần trong những trường hợp nào?
1.2.Điều kiện giải thể công ty cổ phần
2.Quy trình và các bước quy định giải thể công ty cổ phần
2.1.Quy trình giải thể công ty cổ phần
2.2.Thời gian giải thể công ty cổ phần 
3.Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định
 
 

Quy định và điều kiện giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty cổ phần trong những trường hợp nào?
Giải thể công ty là trường hợp công ty ngừng mọi hoạt động thương mại, tải chính trên thị trường. Hành động chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp dựa trên ý nguyện của các thành viên, cổ đông. Với mô hình công ty cổ phần, giải thể doanh nghiệp có thể do nhiều nguyên nhân:
Giải thể theo thời gian quy định trong điều lệ dịch vụ thành lập công ty nhưng không có quyết định gia hạn.
Giải thể theo quyết định của đại hộ đồng cổ đông đồng ý thống nhất dừng hoạt động.
Công ty không còn đủ tối thiểu 3 thành viên trong thời hạn 6 tháng mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Giải thể trong trường hợp công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Điều kiện giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty cổ phần cần thực hiện đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục cần thiết để được xét duyệt. Điều kiện giải thể công ty cổ phần cần thiết:
Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp đang không quá trình tranh chấp tại tòa án và trước pháp luật.
Công ty thực hiện và hoàn trả hết các nghĩa vụ thuế với nhà nước. 
Trong trường hợp không thanh toán hết các khoản nợ trong thời gian giải thể thì cần có biện pháp cam kết giải quyết các khoản nợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  phê duyệt.

Các khoản nợ cần được thanh toán và giải quyết theo trình tự: nợ lương và các chế độ với công nhân viên trong công ty theo hợp đồng đã ký kết, tiếp theo đến nợ thuế nhà nước, cuối cùng là các khoản nợ khác – hợp đồng, hóa đơn làm ăn.

Quy trình và các bước quy định giải thể công ty cổ phần
Quy trình giải thể công ty cổ phần
Luật doanh nghiệp quy định rất rõ ràng về quy trình và thủ tục cần thiết mà công ty cần tuân thủ để được xét duyệt hồ sơ thủ tục giải thể. Doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy trình và các bước sau:
Bước 1: Họp hội đồng cổ đông quyết định giải thể doanh nghiệp có đủ chữ ký của các thành viên. Quyết định giải thể phải được gửi đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời gian 7 ngày đưa ra quyết định giải thể để thông báo và niêm yết trên cổng thông tin điện tử quốc gia.
Bước 2: giải quyết các khoản nợ doanh nghiệp, nợ lương thanh lý tài sản có trong điều lệ công ty. Có phương án giải quyết các khoản nợ, các phương án đưa đến chủ nợ và được chấp thuận, cùng cách thức thanh toán, thời gian giải quyết.
Bước 3: soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể công ty nộp phòng đăng ký kinh doanh để được xét duyệt.
Bước 4: hồ sơ được xét duyệt, công ty thực hiện bố cáo tình trạng doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia, trả con dấu pháp nhân tại cơ quan công an.

Thời gian giải thể công ty cổ phần
Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong thời gian 5 ngày kể từ ngày giải quyết hết các khoản nợ. Nhận được quyết định giải thể, sau thời gian 180 ngày kể từ ngày quyết định giải thể tại cơ quan nhà nước, cơ quan đăng ký quốc gia sẽ cập nhật thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia. Nếu không có phản hồi từ bên liên quan.
Trường hợp khác khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, sau 10 ngày thu hồi giấy, công ty phải hợp hội đồng cổ đông để quyết định giải thể. Và trong 5 ngày giải quyết các khoản nợ, đại diện pháp lý nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định
Thủ tục và giấy tờ trong hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm:
Biên bản họp quyết định giải thể công ty hoặc quyết định thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước.
Danh sách chủ nợ - các khoản nợ đã thanh toán và các giải pháp thanh toán nợ, thời gian, phương thức khả thi.
Danh sách người lao động đã được giải quyết quyền lợi.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đầu tư gốc. 
Giấy đăng ký mẫu con dấu, con dấu công ty, mã số thuế, chứng nhận mã số thuế doanh nghiệp.
Các hóa đơn chứng từ liên quan chưa sử dụng.
Bản mô tả quá trình thanh toán các khoản nợ và giải pháp đi kèm với các khoản nợ chưa thanh toán.

Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư chờ xét duyệt. Không có vấn đề sai sót, doanh nghiêp sẽ được chứng nhận giải thể và công bố thông tin thực trạng công ty trên cổng thông tin. Đồng thời doanh nghiệp cần thông báo kịp thời với đối tác, khách hàng.
Có thể bạn muốn xem thêm: HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ DOANH NGHIỆP KHI THÀNH LẬP
Mọi vấn đề thành lập, giải thể công ty đều cần tuân thủ luật định của doanh nghiệp. Các  doanh nghiệp cần nắm rõ đặc trưng, quy định và các bước tuần tự để hoàn thiện quá trình giải thể đúng luật. Hướng dẫn giải thể công ty cổ phần trên đây là những nền tảng cơ sở mà doanh nghiệp cần lưu ý. Tùy từng mô hình công ty mà vấn đề phát sinh khác nhau, luật sư tư vấn luật doanh nghiệp sẽ tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết. Liên hệ với kế toán QUANG MINH để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty cần thiết, giải thể vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.