Kế toán công ty mới thành lập

Kế toán công ty mới thành lập

Sau khi nhận được cấp phép giấy đăng kí kinh doanh thì việc quan trọng cần làm đó là việc Quang Minh hiện các thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và chuyên nghiệp để giúp hợp pháp hóa các thủ tục cũng như để thực hiện công đoạn khai báo thuế cho doanh nghiệp có thể nhờ bên dịch vụ thành lập công ty hỗ trợ.

 

Vậy kế toán công ty mới thành lập cần thực hiện những việc gì?

1. Khai báo thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế được thu hằng năm và có mức thu được chia theo tầng bậc dựa vào số vốn đăng kí kinh doanh hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước. Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Thời hạn khai báo thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp thuế cả năm, những tháng còn lại của năm sẽ nộp ½ thuế môn bài năm.

2. Khai báo thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập cần phải khai báo thuế GTGT theo tháng và theo phương pháp trực tiếp, những công ty không phát sinh hoạt động sản xuất vẫn phải nộp tờ khia theo quy định.

3. Khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán công ty mới thành lập cần phải khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hằng quý vào tờ khai theo mẫu. Thời gian nộp tờ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.

4. Khai báo thuế thu nhập cá nhân:

Nếu công ty trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp >=50.000.000 đồng thì khai theo tháng, ngược lại dưới 50.000.0000 đồng thì khai theo quý.

5. In hóa đơn

Nếu công ty mới thành lập đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và được cơ quan thuế xác nhận thì được tiến hành đặt in hóa đơn GTGT và làm thông báo phát hành hóa đơn chậm nhất là 05 ngày trước khi công ty bắt đầu sử dụng và phải trong thời ghạn 10 ngày kể từ ngày đăng kí thông báo phát hành.

Nếu công ty kế khai thuế the phương pháp trực tiếp thì làm hóa đơn mua bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế và đây không phải là hóa đơn GTGT.

 


 

Ngoài ra, kế toán cho công ty mới thành lập còn phải thực hiện các công việc như: mở tài khoản ngân hàng cho công ty, lao động và bảo hiểm xã hội, bảng định mức nguyên vật liệu, khấu trừ tài sản cố định và các công việc liên quan khác.

Với những thủ tục phức tạp và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối thì công ty nếu không có bộ phận kế toán riêng biệt thì rất khó thực hiện. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý các thủ tục kế toán công ty mới thành lập của mình, hãy liên hệ đến công ty Quang Minh để chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh chóng nhất.LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH

19/2B Thạnh Lộc 08, Phường: Thạnh Lộc, Quận: 12, Tp.HCM
MST:0310277548
Điện thoại: 08.6289 4511 – 096 3839 005  Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com