Thay đổi cổ đông sáng lập - thành viên góp vốn

Thay đổi cổ đông sáng lập - thành viên góp vốn
Thay đổi cổ đông sáng lập (thay đổi thành viên góp vốn) là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lý do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thay đổi này có hoặc không anh hưởng đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty thay đổi cổ đông/ thành viên góp vốn của công ty gồm:

1 Giấy phép kinh doanh bản chính
2 Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
3 CMND (Passport) sao y công chứng của các cổ đông/ thành viên mới
4 CMND photo của các thành viên/ cổ đông hiện tại
 
Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Phí dịch vụ: 400.000 đ (Chưa bao gồm lệ phí Nhà nước)
 
LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH

19/2B Thạnh Lộc 08, Phường: Thạnh Lộc, Quận: 12, Tp.HCM
MST:0310277548
Điện thoại: 08.6289 4511 – 096 3839 005  Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com