Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi mở công ty để kinh doanh hoạt động thì ai cũng mong muốn doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển, mở rộng. Tuy nhiên thực tế có những trường hợp khách quan cũng như chủ quan dẫn đến việc công ty phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp của mình. Trong trường hợp này phía doanh nghiệp cần thực hiện những công việc gì, trình tự và thủ tục ra sao, hãy để dịch vụ thành lập công ty tư vấn Quang Minh giúp bạn hiểu rõ hơn.

1.Các trường hợp giải thể:

-Công ty không có quyết định gia hạn hoạt động của doanh nghiệp khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty.

-Công ty tiến hành giải thể theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của thành viên hoặc cổ đông.

 

-Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn liên tục 6 tháng mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

-Công ty bị thu hồi Giấy đăng kí kinh doanh.

-Công ty không còn khả năng thanh toán và Bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố Phá sản.

2.Thủ tục giải thể doanh nghiệp:

Công ty tư vấn Quang Minh hướng dẫn khách hàng trình tự, thủ tục giải thể công ty trong trường hợp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp, với các trình tự như sau:

-Thông qua quyết định giải thể:

Chủ doanh nghiệp và các thành viên liên quan thực hiện việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung cụ thể: tên công ty, địa chỉ trụ sở, nội dung quyết định giải thể, lý do giải thể, thời hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, phương án xử lý các phát sinh trong hợp đồng lao động và phải có chữ ký ghi rõ họ tên của người đại diện pháp luật công ty.

-Tổ chức thanh lý tài sản:

Những tài sản thuộc sở hữu của công ty sẽ được thực hiện thanh lý dưới sự giám sát của người liên quan.

-Gửi quyết định giải thể đến cơ quan nhà nước:

Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi thông qua quyết định giải thể phải gửi biên bản họp đến cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế, niêm yết công khai thông báo tại trụ sở, văn phòng của công ty.

 


 

 

 

Công ty gửi công văn đến cơ quan thuế để quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

-Thông báo tình trạng doanh nghiệp:

Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo cho phía doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu tiến hành trả lại con dấu cho công an. Sau đó phải gửi văn bản xác nhận của công an kèm theo báo cáo về việc thực hiện thanh toán các khoản nợ.

Để được tư vấn rõ hơn về các thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc bạn cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ đến Công ty tư vấn Quang Minh ngay hôm nay.

 


LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH

19/2B Thạnh Lộc 08, Phường: Thạnh Lộc, Quận: 12, Tp.HCM
MST:0310277548
Điện thoại: 08.6289 4511 – 096 3839 005  Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com