Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho từng trường hợp cụ thể

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho từng trường hợp cụ thể

Giấy phép kinh doanh ghi rõ nội dung đăng ký và thông tin doanh nghiệp được nhà nước quản lý. Mọi hoạt động thay đổi cần được khai báo và nộp hồ sơ xét duyệt thay đổi tại văn phòng đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp quy định. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh có khó khăn không? Điều kiện và những vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần làm rõ. Dưới đây là thông tin Quang Minh hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh cho từng trường hợp mà doanh nghiệp có thể tham khảo.

Hiểu về giấy phép đăng ký kinh doanh

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giay phep kinh doanh là một giấy tờ quan trọng về mặt pháp lý. Là giấy tờ có tính chất thông hành  - chứng nhận quyền kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, được cho phép hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước.

Giấy phép kinh doanh là điều kiện bắt buộc để được kinh doanh hợp pháp và thành lập doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Là giấy tờ quan trọng để nhà nước quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh minh bạch, không minh bạch trên thị trường, đảm bảo xây dựng nền kinh tế thị trường cạnh tranh công bằng.

Việc cấp phép đăng ký kinh doanh được phòng kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư cấp huyện trở lên xét duyệt hồ sơ.

Giấy phép kinh doanh ghi những thông tin gì?

Giấy phép kinh doanh có thể coi là giấy tờ khai sinh của 1 doanh nghiệp, có ghi đầy đủ thông tin quan trọng và cơ bản về doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp – viết in hoa

 • Giấy chứng nhận đầu tư số bao nhiêu

 • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp: ghi rõ ràng cụ thể, không được là nhà tập thể hay chung cư.

 • Lĩnh vực kinh doanh đăng ký được phép thực hiện

 • Thông tin chủ doanh nghiệp: họ tên, ngày sinh, quê quán, số CMND…

Các trường hợp cần thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, phát triển, doanh nghiệp sẽ có những thay đổi để phù hợp với định hướng phát triển và tình trạng nền kinh tế. Mọi vấn đề thay đổi liên quan đến thông tin ghi trên giáy đăng ký kinh doanh cần được thông báo và làm hồ sơ thay đổi.

Một số trường hợp cần thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp.

 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh – trụ sở chính công ty với các trường hợp cụ thể.

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung thêm hoặc giảm bớt lĩnh vực kinh doanh phù hợp với mục tiêu định hướng doanh nghiệp.

 • Thay đổi vốn điều lệ: tăng, giảm số vốn cam kết đầu tư ban đầu.

 • Thay đổi thành viên và cổ đông góp vốn, bổ sung thành viên mới.

 • Thay đổi người đại diện pháp lý trước pháp luật.

Quá trình đăng ký thay đổi giấy đăng ký kinh doanh cần tuân thủ quy định của nhà nước về quy trình, các bước chuẩn bị hồ sơ, điều kiện thay đổi, các thay đổi sau đăng ký cần thiết.

Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh cho các trường hợp

Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh được ghi chú và quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp 2014. Trong trường trường hợp, hồ sơ cần có sự thay đổi:

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

 • Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp

 • Biên bản họp thay đổi tên doanh nghiệp

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Có thể bạn muốn xem thêm: Công ty tnhh 1 thành viên và những điều cần biết khi thành lập

Hồ sơ thay đổi trụ sở kinh doanh:

 • Thông báo thay địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.

 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.

 • Biên bản họp của hội đồng về thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật:

 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.

 • Quyết định đổi người đại diện pháp lý trước pháp luật.

 • Biên bản hợp về thay đổi người đại diện pháp luật.

 • Giấy tờ chứng thực thông tin người đại diện pháp luật mới – bản sao.

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doạnh:

 • Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 • Quyết định thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 • Biên bản họp về thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 • Các giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới.

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ.

 • Quyết định thay đổi vốn điều lệ.

 • Biên bản họp thay đổi vốn điều lệ.

 • Chứng nhận góp vốn của các thành viên và cổ đông.

 • Bản gốc chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi thành viên, cổ đông doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông.

 • Quyết định thay đổi thành viên, cổ đông.

 • Biên bản họp thay đổi thành viên cổ đông.

 • Chứng nhận góp vốn của các thành viên cổ đông mới.

 • Danh sách thành viên, cổ đông mới.

 • Giấy tờ chứng thực thông tin thành viên cổ đông.

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng kính doanh doanh.

Các vấn đề hồ sơ thủ tục cho từng trường hợp sẽ có phát sinh và yêu cầu, điều kiện riêng mà doanh nghiệp cần nắm rõ. Hồ sơ thủ tục soạn thảo và nộp phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch đầu tư. Cùng các vấn đề phát sinh sau khi đăng ký thay đổi mà doanh nghiệp cần thực hiện.

Thay đổi giấy phép kinh doanh là điều cần thiết mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng quy định và đúng định hướng phát triển. Vấn đề hồ sơ thủ tục cần tuân thủ theo hướng dẫn và yêu cầu trong luật doanh nghiệp để tránh phát sinh không được xét duyệt. Quang minh với đội ngũ tư vấn viên là luật sư có chuyên môn cao, kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ vấn đề cần thiết cho từng trường hợp. Liên hệ ngay với Quang minh để được tư vấn và sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hiệu quả với giá luôn ưu đãi nhất.