Luật, nghị định, thông tư mới

Tính pháp lý trong phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật: 13h12 ngày 05-02-2021
Trong số các hình thức huy động vốn dành cho doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu và trái phiếu là cách có nhiều vấn đề pháp lý cần lưu ý nhất...