Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.
 
Dịch vụ thành lập công ty - Trong thời điểm hiện tại có rất nhiều tổ chức dịch vụ thành lập công ty có tư cách pháp nhân. Các tổ chức cần đáp ứng đủ những điều kiện quy định tại điều 84 Bộ Luật Dân sự năm 2005 cụ thể như sau: 
 
Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Song song với điều kiện trên còn có, Điều 100 Bộ luật dân sự 2005quy định về các loại pháp nhân như sau:
 
quy định thành lập công ty

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Tổ chức kinh tế.

4. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

5. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

6. Tổ chức khác có đủ các điều kiện quy định tại Điều 84 của Bộ luật dân sự 2005.

Ngoài ra tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 quy định : "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Đối với doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

Khi một cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân mà không thể đáp ứng được các quy định nêu trên thì doanh nghiệp tư nhân đó không được coi là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm cao nhất bằng toàn bộ tài sản mà mình có được về hoạt động của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2005 hiện nay, vẫn là văn bản được thi hành và chưa có một bộ Luật mới thay thế cho nên thông tin cho rằng "đã có sự thay đổi trong Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân cũng được xem là có trách nhiệm hữu hạn về những quy định thành lập công ty, thay vì vô hạn như trước đây” là không chính xác.
 
TƯ LUẬT VẤN QUANG MINH

32/52 Lê Thị Hồng,  phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
MST:0310277548
Website: https://www.tuvanquangminh.com/
Điện thoại: 08.6289 4511 – 096 3839 005  Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com