Những quy định chung

Quy định về việc đặt trụ sở công ty
Cập nhật: 13h15 ngày 05-02-2021
Trụ sở chính doanh nghiệp: Điều 35 (Luật Doanh Nghiệp 2005) Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam...
Quy định chung về việc góp vốn
Cập nhật: 13h17 ngày 05-02-2021
Góp vốn là việc các thành viên/cổ đông chuyển tài sản của mình vào công ty, để trở thành chủ sở hữu hoặc các đồng sở hữu công ty. Quy trình góp vốn bước 1...
Quy định về thành viên góp vốn
Cập nhật: 13h17 ngày 05-02-2021
Quang Minh xin trích các quy định từ Luật Doanh Nghiệp quy định về quyền, trách nhiệm của thành viên góp vốn đối với công ty TNHH. Hy vọng phần nào giải đáp được thắc mắc...
Quy định chung về vốn điều lệ
Cập nhật: 13h17 ngày 05-02-2021
Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên tư vấn Quang Minh khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây...
Quy định về đại diện pháp luật
Cập nhật: 13h16 ngày 05-02-2021
Đại diện Pháp Luật là phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Vì thế Luật Pháp cũng không ngoại lệ việc ban hành quy định...
Quy định về cách đặt tên công ty
Cập nhật: 13h16 ngày 05-02-2021
Hướng dẫn cách đặt tên công ty, tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 những điều cần biết khi đặt tên cho công ty...