Những điều cần biết về thông báo thành lập công ty

Những điều cần biết về thông báo thành lập công ty
Thông báo thành lập doanh nghiệp được xem là hình thức giới thiệu đến công chúng biết tới doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động của mình. Nhưng hiện nay, phổ biến tình trạng nhiều doanh nghiệp tuy mới thành lập nhưng lại không đăng báo dich vu thanh lap cong ty.
 
Trong trường hợp nào doanh nghiệp phải đăng bố cáo?
 
Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông tin trong các trường hợp sau: 

Đăng ký thành lập mới;

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Doanh nghiệp đang phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty;

Những doanh nghiệp, công ty công bố quyết định giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp.

Thời hạn để doanh nghiệp, công ty thực hiện nghĩa vụ công bố những nội dung đăng ký doanh nghiệp kể từ khi doanh nghiệp đăng báo thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký thay đổi nội dung cần đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?

Trong thời hạn không quá 30 ngày, được tính từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung trong đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp lên trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo đúng các quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp.
 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung  đăng thông báo thành lập công ty hoặc doanh nghiệp quy định tại điều 28 luật doanh nghiệp 2005 bao gồm:

Tên doanh nghiệp;

 Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

 Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ phải có đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

 Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Nơi đăng ký kinh doanh.

Không bố cáo doanh nghiệp có bị phạt không?

Theo Nghị định 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. ( ngày hết hiệu lực 31/12/2013)

Điều 38. Hành vi vi phạm các quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau:

a) Không công bố hoặc công bố thông tin về đăng ký kinh doanh không đúng quy định

Như vậy việc chậm công bố không có nêu rõ cụ thể trong nghị định. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc công bố không đúng quy định.

Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ( hiệu lực từ ngày 1/1/2014)

Điều 22. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

Vậy phương thức đề nghị đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào? 

Theo quy định tại điều 56 thông tư số 01/2013 của bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo các phương thức sau:

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đăng tải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển yêu cầu cho Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh công ty có vốn đầu từ nước ngoài để xử lý đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

Thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 
TƯ LUẬT VẤN QUANG MINH

32/52 Lê Thị Hồng,  phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
MST:0310277548
Điện thoại: 08.6289 4511 – 096 3839 005  Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com