Những kiên quyết từ Thủ tướng về cổ phần hóa

Những kiên quyết từ Thủ tướng về cổ phần hóa
Theo thông tin mới cập nhật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua có những chỉ đạo đối với công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Từ Văn phòng Chính phủ thông báo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các tập đoàn, địa phương cần nghiêm túc và quyết liệt đẩy mạnh thực hiện những biện pháp đồng bộ nhằm có thể tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ và phải có được các kết quả rõ rệt từ việc thực hiện đề án tái cơ cấu trong doanh nghiệp nhà nước,  trong đó chủ yếu cần tập trung thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp trong nước theo đúng phương án đã phê duyệt trước đó.

Những bộ trưởngn chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các lãnh đạo các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi phụ trách.

Đặc biệt, người đứng đầu Nhà nước nhấn mạnh sự thay đổi quyết định, chuyển giao lãnh đạo doanh nghiệp còn chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, không có kết quả tái cơ cấu thực hiện, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và chủ sở hữu giao nhiệm vụ trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 
Tổ chức lại công việc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty để chuyển tất cả cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc vào diện cổ phấn hóa. Các công ty này đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu cho công chúng lần đầu (IPO) phù hợp với các quy định hiện hành. Các doanh nghiệp chưa phù hợp điều kiện IPO ngay có tì có thể chuyển thành công ty cổ phần với những cổ đông là Nhà nước.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh trên vốn Nhà nước (SCIC), đoàn thể, nhân viên, đối tác chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác để thay đổi hình thức pháp lý của công ty, một số hình thức sở hữu, giúp các doanh nghiệp dân chủ, tạo ra sản phẩm hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát đôn đốc và hướng dẫn. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để xử lý các chướng ngại vướng mắc, với lộ trình phù hợp, chặt chẽ, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tất cả các cách phương án  cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Các Bộ, địa phương chủ động trong việc chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch xây dựng cổ phần hóa của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền để thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn của Công ty nhà nước trực thuộc, khi bán cổ phần lần đầu tiên chưa đạt mức Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm chuyển các doanh thành các công ty cổ phần.

Ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành nghị quyết về thoái vốn đầu tư rõ ràng bên ngoài lĩnh vực kinh doanh và phát hành vốn cổ phần của nhà nước về kinh doanh là chính phủ không nên giữ cổ phần kiểm soát hoặc không có rủi ro. Xác định xem một loại vốn cần thiết để thoái vốn ngay lập tức, loại vốn nào cần phải thoái theo lộ trình để có hiệu quả.

Bộ chỉ đạo đầu tư trong các ngành công nghiệp khác, có thể SCIC mua hoặc chuyển nhượng  hay chuyển giao trạng thái hiện tại. Đối với thoái vốn của các công ty tài chính, ngân hàng đầu tư và các công ty thương mại, công ty đại chúng có thể làm cho quá trình chuyển đổi từ một ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc chủ sở hữu của ngân hàng Nhà nước đại diện.

Vừa qua ngày 18/2, Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về sắp xếp công tác, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhận được kiến nghị từ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng kiên quyết chuyển giao hay thay thế các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không có this cực  trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp mình.

Với Bộ trưởng Thăng cũng đề nghị, với các công ty nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối của công ty thì nhất khoát không thể giữ chi phối. Vì vậy, nếu giữ chi phối sẽ làm cho kém hấp dẫn. Sắp xếp cổ phần hóa mà nhà nước vẫn giữ chi phối như  hiện hành chỉ là đổi mới nửa vời.

 

LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH
MST:0310277548
Điện thoại: 096 3839 005 Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com
Web: www.tuvanquangminh.com
Địa chỉ: 19/2B Thạnh Lộc 08, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh