Tạo điểm nhấn tái cấu trúc đầu tư cho doanh nghiệp

Tạo điểm nhấn tái cấu trúc đầu tư cho doanh nghiệp
Thiết lập tạo ra mô hình quỹ mở đã tạo nên "điểm nhấn” cho các nhà đầu tư để tái cơ cấu (NĐT) trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Đây là đúng hướng, theo chiến lược phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) được phê duyệt của Nhà nước.

Xác định các "bức tranh lớn" cũ ... 

Tính đến tháng 6/2014, khoảng 1,4 triệu tài khoản mở tại các nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam, số lượng các nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo. Trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài với khoảng 17.000 tài khoản, quản lý gần $ 12000000000 danh mục đầu tư, các tổ chức đầu tư chiếm gần 15% nhưng giữ 99% tổng danh mục đầu tư. Tỷ lệ nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán trong nước được tổ chức thấp với chỉ khoảng 75.000 tỷ được quản lý bởi quỹ, và phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư tư nhân ... Giá trị tài sản của nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đầu năm nay ước đạt khoảng 11% GDP của Việt Nam (2013), thấp hơn so với một số nước khác trong khu vực như Malaysia 66%, Thái Lan 22% GDP.
 
Không thể phủ nhận sự tham gia tích cực của một số lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân đã giúp thị trường chứng khoán "bùng nổ" của Việt Nam trong giai đoạn trước, góp phần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng như tăng vốn nhanh cho các công ty công cộng. Các nhà đầu tư bán lẻ chính để thị trường chứng khoán đã giúp nhanh chóng trở thành một vốn kênh quan trọng để nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, đặt nền móng dần dần phát triển chứng khoán kinh doanh hệ thống tổ chức, các nhà đầu tư đóng góp vào sự hình thành của một tổ chức chuyên nghiệp. 

Một lợi thế của sự hiện diện của một số lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân là vòng xoay mạnh mẽ của vốn ngắn hạn chảy, tạo tính thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường tồn tại các nhà đầu tư bán lẻ thị trường chứng khoán biến động làm cho nhanh, mạnh mẽ và khác thường đám đông tâm lý. Chủ đầu tư là dễ bị tổn thương, làm cho nó khó khăn để huy động vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thị trường chứng khoán không phải là một yếu tố phát triển bền vững. Kinh nghiệm và sự hiểu biết về đầu tư công không cao, đặc biệt là hạn chế nhận thức về quyền của cổ đông trong các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp đôi khi gián tiếp làm giảm hiệu quả hoạt động của công ty. 

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư cơ sở 

Sự phát triển của tổ chức đầu tư là một vấn đề quan tâm, bởi vì đây là cơ sở cho sự ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán là một phần quan trọng trong chiến lược của giai đoạn phát triển thị trường 2011-2020. Do đó, mô hình quy mô giới thiệu từ đầu năm 2012 đến bây giờ đã góp phần như các nhà đầu tư chuyển từ cơ sở này sẽ được nhiều hơn các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. 

Theo TS Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), sau khi mở 10 quỹ đưa ra trong năm 2013 (4 quỹ được chuyển đổi từ quỹ đóng), dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tài trợ cho 5 ra mắt vào năm 2014. On cơ sở đó, cơ quan quản lý sẽ thực hiện các bước để tập trung phát triển tổ chức đầu tư mạnh mẽ như một cơ sở để hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường, do giá trị đầu tư của nhà đầu tư thể chế. 

Để tăng cường chỉ đạo trên SSC sẽ hoàn thành việc hướng dẫn đồng bộ hóa các sản phẩm quỹ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro khác nhau và các quỹ đầu tư và đa mục đích, kết nối thị trường bảo hiểm, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản để thị trường chứng khoán. Thí điểm quỹ hưu trí tự nguyện, cho phép các công ty quản lý ngay lập tức để huy động vốn và quản lý các quỹ hưu trí trong các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư tự nguyện tổ chức văn phòng đại diện ở nước ngoài ở nước ngoài, các ngân hàng thương mại cổ phần ... 

Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ nghiên cứu và từng bước xây dựng cơ chế thuế để khuyến khích các hình thức đầu tư tập thể, khuyến khích sự tham gia vào thị trường chứng khoán thông qua các quỹ đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế. Nâng cao chất lượng và quản lý tài sản thực hành đạo đức. Học viên đào tạo xã hội kinh doanh chứng khoán, phấn đấu đào tạo công nhân chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, để đảm bảo người lao động có kỹ năng cần thiết để tư vấn và quản lý tài sản. 

Cơ quan quản lý cũng sẽ tạo điều kiện không ngừng về cơ sở hạ tầng và sự tiện lợi của hoạt động kinh doanh cho các nhà đầu tư, từng bước áp dụng kỹ thuật hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế. Thúc đẩy thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài, thị trường chứng khoán đóng góp vào sự phát triển, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, kết hợp với việc tăng cường quản lý, giám sát, đối phó với biến động của dòng vốn này. Quy định tỷ lệ điều chỉnh sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp phù hợp với các cam kết và kế hoạch phát triển thị trường vốn quốc tế. Xây dựng cơ chế và chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho dễ dàng truy cập bởi các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xác định rõ và giải quyết mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài, thành lập doanh nghiệp chuyển từ đầu tư trực tiếp cho các công ty nước ngoài niêm yết cổ phiếu thành lập công ty tnhh tại hà nội

 

LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH
MST:0310277548
Điện thoại: 096 3839 005 Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com
Web: www.tuvanquangminh.com
Địa chỉ: 19/2B Thạnh Lộc 08, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh