Tin doanh nghiệp

Quỹ từ thiện của các doanh nghiệp Quảng Trị
Quỹ từ thiện của các doanh nghiệp Quảng Trị

Trong những năm gần đây, các thành lập công ty tnhh tại hà nội vừa và nhỏ ở tỉnh Quảng Trị tập trung mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn trở ngại, tìm con đường đúng đắn, phù hợp với xu hướng thị trường với các giải pháp thích hợp. Kể từ đó, công việc kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển, mở các ngành nghề mới, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Ông Kim cáp Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Hợp tác xã Liên hiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết: "Ngoài thành công trên thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào hầu hết các hoạt động từ thiện và con người thân thiện. nhiều doanh nghiệp tìm đến hoạt động từ thiện là một trong những mục tiêu trong tương lai là cố gắng để tạo ra kinh doanh. là xác thực, con người rất sâu sắc hơn bất kỳ doanh nhân đã giúp chữa bệnh, giảm các biến chứng đối với những người mệnh không may trong cuộc sống...